#مخرب instagram hashtag photos and videos

Most popular images with #مخرب

مخرب medias

#minuparniani.counselor

🌳🐈💙 اگر می خواهید شخصیت واقعی کسی را بشناسید، ببینید با آدم یا موجودی که هیچ نفعی برای وی ندارد، چگونه رفتار می کند. ناشناس درباره تصاویر : طراح اولین تصویر را هماره تحسین کرده و خواهم کرد. دومی نهال نخلی ست که با کاشت هسته خرما ابراز وجود کرده، سومین تصویر نهال عزیز انگوری ست که از کاشت یک هسته انگور به وجود آمده و آخری، نهال چشمگیر یک و نیم متری از کاشت یک هسته ازگیل ژاپنی. ممنونم مامی جونم که به این نازنین ها فرصت زیستن دادی . عشق به درختان را بیشتر از تو دارم ❤️🌳🌳🌳 #منفعت_طلبی #سازگار_با_محیط_زیست #من_مدار #مخرب #سالم #خودشیفته #مینو_پرنیانی #ecosystem #Egoism #minuparniani🌳🐈📖