Thephysio Guys (thephysioguys) instagram photos and videos

Thephysio Guys
Thephysio Guys

πŸ“1 Kafr Abdo st. @thehitfitness_ #We deliver #physiotherapy & #rehabilitation wherever you are. #Physio #ThePhysioGuys #Alexandria #Egypt

Thephysio Guys all instagram publications

  • followers count: 1,035
  • followers rank: 0
  • likes count: 2,232
  • like rank: 0

Most popular images

🌷Spring is the most beautiful time in İstanbul! Come to İstanbul to enjoy the magnificent tulips in Emirgan park.

AYDIN UNIVERSITY: FALL INTAKE ADMISSION Admission for Fall 2019 Intake open now! Apply now to get 50 % scholarship offered to International students! AydΔ±n University (IAU) is the largest foundation university in Turkey and also pioneered vocational school of higher education accredited and regulated by the Council of Higher Education (YOK). At present IAU has 11 faculties, 3 Graduate Schools, 3 Vocational Schools with more than 200 different educational programs at associate, undergraduate and graduate levels. Istanbul Aydin University in numbers: Diploma Accreditation by European Union & European Higher Education Area Istanbul Aydin University is Turkey's most preferred foundation university since 2007; It has the biggest Technology Center of Turkey, established on a single area that consists of 32 different laboratories; Cooperation for education with more than 450 universities worldwide; Istanbul Aydin University is the only Turkish University that offers applied education in cooperation with thousands of solution partners; 40.000 + Students in 2017-2018 Academic Year; 3500 + International students from 102 countries; IAU Health Science Faculty is comprised of 21 laboratories; 28.000 Alumni in 2017-2018 Academic Year 1600 Academic Staff; 28 Applied Research Centers 250.000 m2 of open area & 190.000 m2 of Indoor area; 83.6% recruitment and placement rate thanks to our established Career Placement Center. LIST OF FACULTIES: Faculty of Dentistry; Faculty of Education; Faculty of Science and Literature; Faculty of Fine Arts; Faculty of Law; Faculty of Economics and Administrative Sciences; Faculty of Communication; Faculty of Architecture and Design; Faculty of Engineering; Faculty of Health Sciences; Faculty of Medicine; If you need more information about IAU Contact us +90 543 533 63 32‬ (Phone,WhatsApp,Viber)

Hype medias

Core stability . Is the ability to control the trunk's position and motion over the pelvis to optimize force control and motion in distal segments as needed for athletics and other tasks.2 Conclusion: core stability is the magic key to prevent your body from any injury. βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #injuryprevention #preventinjuries #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #strongcore #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #corestability #footballer #core

Female #rugby team recovery session done right with DR/ @dr_nehalfarag . βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #injuryprevention #preventinjuries #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #strongcore #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #corestability #footballer #core

Coach Rambo @menna_mamdouh93 rehab session from Upper back imbalance, winged Rt scapula. Scapular winging, sometimes called a winged scapula, is a condition that affects the shoulder blades. Scapula is the anatomical term for the shoulder blade. The shoulder blades usually rest flat against the back of the chest wall. Scapular winging occurs when a shoulder blade sticks out. While the condition is rare, it’s usually painful and makes day-to-day activities, such as lifting grocery bags or brushing your teeth, difficult. And sure she lift heavy weights and bars not only grocery bags πŸ™„. Session by our own specialists @dr_nehalfarag @nadinwalid . βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #injuryprevention #preventinjuries #physicaltherapy #Physiostories #doctor #wingingscapula #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #strongcore #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #corestability #weightlifting #core

#mobility refers to our ability to move freely without stress on the body. Our flexibility is dependent on the range of motion of our muscles. The two are not the same, but are not mutually exclusive. Good mobility can assist your flexibility and vice versa. The main benefits of mobility training... Mobility training can improve the range of motion of our joints and muscles. It can assist in improving our posture. Mobility training can alleviate 'everyday' aches and pains as well as improve our body awareness. βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #injuryprevention #preventinjuries #physicaltherapy #Physiostories #doctor #mobility #education #mobilitytraining #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #strongcore #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #corestability #footballer #core

The Popliteus The function of this muscle is to lock and unlock the knee. This is why training tibial rotation is important to maintaining a healthy knee. If you have knee pain, please assess your tibial rotation. And if you’re missing mobility make sure you retrain it. . . #parfourperformance #joetalksknees βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #injuryprevention #preventinjuries #physicaltherapy #Physiostories #doctor #mobility #education #mobilitytraining #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #strongcore #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #corestability #footballer #core

Eman : S scoliosis client , she now feeling so much better , by the one and only DR/ @dr_nehalfarag . βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer #lifestyle

If you haven’t time to gym but u want to change your body and challenge your body, here is our first online transformation challenge , 4 weeks nutrition plans and simple home workout you can do at home. Get your body shredded Bring your friends and DM , special offers for groups . #transformation #challenge #thephysioguys #fitness #weightloss #fatloss #burn #burnfats #diet #dietplan #HomeWorkout #loveyourbody #Nutrition #nutritionist #sports #groupchallenge #changeyourbody #Fit #Alexandria #egypt #dubai #qatar #kuwait #ny #functionaltraining #metabolism #healthy #tone #shred #body

Announcement.... WE ARE CLOSED FOR THE UPCOMING 2 DAYS FOR SOME RENEWAL. SORRY FOR INCONVENIENCE ! DM TO BOOK YOUR NEXT APPOINTMENT OR SESSION . #thephysioguys

If you haven’t time to gym but u want to change your body and challenge your body, here is our first online transformation challenge , 4 weeks nutrition plans and simple home workout you can do at home. Get your body shredded Bring your friends and DM , special offers for groups . #transformation #challenge #thephysioguys #fitness #weightloss #fatloss #burn #burnfats #diet #dietplan #HomeWorkout #loveyourbody #Nutrition #nutritionist #sports #groupchallenge #changeyourbody #Fit #Alexandria #egypt #dubai #qatar #kuwait #ny #functionaltraining #metabolism #healthy #tone #shred #body

Imagine, you're at your big meet, but you feel sore...what do you do? Or, you have a big meet, with many events and are feeling sluggish, is there anything to do? These are common issues for swimmers, luckily there are methods to reduce soreness or speed up recovery during big meets. forget leading up to a big swim meet, having difficulty sleeping, lying in bed anticipating my best times. Unfortunately, this extreme focus likely impaired my performance. No matter if you become anxious or stressed before the big meet, there are methods for improving your performance and speed your recovery. Wish you all luck @yaseen_geaissa in you coming next swimming competition. By Dr/ @mohamedpt βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer #lifestyle

Welcome on board Dr/ @nadinwalid . 1) A professional certified sports therapy diploma 2)GPTS certification for rehabilitation of sports injury for Physiotherapist 3)manual therapy certified from winston-salem state university 4) enhancement of clinical decision by implementing evidence based differential diagnosis under WSSU & BUC 5)awarded a Pateint satisfaction certification of physical therapy services 6)Dry needling certifiable. βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer #lifestyle

Post exercise, the venous return is significantly reduced thus allowing for the build up of carbon dioxide, lactic acid and metabolic waste. The goal of compression is to massage and squeeze your muscles intermittently for a period of time. Research has shown this can decrease swelling and pain, enhance lymphatic return, and increase blood flow. This restore strength and endurance 10 times faster compared to rest alone. Compression is used to help flush out the lactic acid that can of build up after intense training. The use of intermittent pneumatic compression can help promote healing of the tissues by reabsorption of interstitial tissue and reducing metabolic waste. Proper recovery following exercise is important to repair the transitory and long- term impairments created by the stress of training and competition. Following rehydration, correcting the metabolic disturbances and restoring glycogen stores are paramount for recovery of exhaustive exercise. Theoretically, pneumatic compression can reduce the space available for swelling, hemorrhage and hematoma formation as well as providing mechanical support. Usage There are three primary treatment options available using compression. A typical treatment lasts no longer than 15-20 minutes. Pre-workout to benefit in warm up and promote blood flow Post-workout used to speed up #thephysioguys #Recovery #physiotherapy #fitness #athlete #Fitfam #Fitspo #Alexandria #egypt #treatment #rehabilitation

The wait if over.... Leg Compression for Athletes Recovery Book your session from now Starting from AUGUST 😍 Athletes who undergo rigorous training often cause damage to their muscles and joints in which impacts further training and success. This damage can cause exercise-induced inflammation, repetitive stress and trauma to the muscles. Symptoms include soreness, swelling, and tenderness, in part secondary to local increased lactic acid resulting in decreased range of motion. Therefore, quick recovery is crucial for athletes to regain and strive for optimal performance in their sport. For athletes striving for optimal recovery and performance and mechanical compression. Physiology and Mechanism of Action synergy-3 Post exercise, the venous return is significantly reduced thus allowing for the build up of carbon dioxide, lactic acid and metabolic waste. The goal of compression is to massage and squeeze your muscles intermittently for a period of time. Research has shown this can decrease swelling and pain, enhance lymphatic return, and increase blood flow. This restore strength and endurance 10 times faster compared to rest alone. Compression is used to help flush out the lactic acid that can of build up after intense training. The use of intermittent pneumatic compression can help promote healing of the tissues by reabsorption of interstitial tissue and reducing metabolic waste. Proper recovery following exercise is important to repair the transitory and long- term impairments created by the stress of training and competition. Following rehydration, correcting the metabolic disturbances and restoring glycogen stores are paramount for recovery of exhaustive exercise. Theoretically, pneumatic compression can reduce the space available for swelling, hemorrhage and hematoma formation as well as providing mechanical support. Usage There are three primary treatment options available using compression. A typical treatment lasts no longer than 15-20 minutes. Pre-workout to benefit in warm up and promote blood flow Post-workout used to speed up #thephysioguys #Recovery #physiotherapy #fitness #athlete #Fitfam #Fitspo #Alexandria #egypt #treatment #rehabilitation

If you have meniscus tear that doesn’t mean you have to go for surgery, We can fix your knees and take care of your all body . Alaa is our patient with tear and she didn’t need to surgery now she fully recovered by our prof @dr_nehalfarag βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer #lifestyle

Some recovery before our champ #sailing summer tour. 3 championships : El Bareh International championship in #bahrain , Laser Senior Worlds 2019 in #Japan , W Finally youth world sailing championship in #poland . βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer #lifestyle

Don’t forget to protect your joints. Kinesiology taping (KT) is a therapeutic tool and has become increasingly popular within the sporting arena. Taping has been used for a long time for the prevention and treatment of sporting injuries. KT is not only used for sporting injuries but for a variety of other conditions.There are many proposed benefits to KT, including: proprioceptive facilitation; reduced muscle fatigue; muscle facilitation; reduced delayed-onset muscle soreness; pain inhibition; enhanced healing, such as reducing oedema, and improvement of lymphatic drainage and blood flow. #tapping #sports #athletes #jointprotection #Fitfam #Fitspo #sportsmedicine #Alex #Alexandria #thephysioguys #physiotherapy #sportstherapy #sportsinjuries #treatment #athletes #care #rehabilitation #treatment #Alexandria #footpain #chinsplints #kneepain #tenniselbow #golferselbow #rotatorcuff #calfpain #wristpain #frozenshoulders #anklesprain #disprolapse #arthritis

A meniscus is a tough, rubbery tissue cover that forms a gasket between two bones within a joint. It functions as a shock absorber when weight or pressure is placed on the joint, and as a cushion that keeps the ends of the bones from grinding against each other. Treatment for a meniscus tear will depend on its size, what kind it is, and where it’s located within the cartilage. Most likely, your doctor will recommend that you rest, use pain relievers, and apply ice to you knee to keep the swelling down. He may also suggest physical therapy and rehabilitation This will help to strengthen the muscles around your knee and keep it stable. It is highly recommended that you come see us for a professional evaluation of your injury. Alaa is our patient with tear and she didn’t need to surgery now she fully recovered by our prof @dr_nehalfarag βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer #lifestyle

Ψ±Ω…ΨΆΨ§Ω† ΩƒΨ±ΩŠΩ…. Ω…ΩˆΨ§ΨΉΩŠΨ― Ψ§Ω„ΨΉΩ…Ω„ فىً Ψ±Ω…ΨΆΨ§Ω†: ΩŠΩˆΩ…ΩŠΨ§ Ω…Ω† Ω’:Ω€ Ω‚Ψ¨Ω„ الافطار ، Ω…Ω† Ω¨:Ω‘Ω‘ Ψ¨ΨΉΨ― الافطار Ω…Ψ§ΨΉΨ―Ψ§ ΩŠΩˆΩ… Ψ§Ω„Ψ¬Ω…ΨΉΩ‡. ΩŠΨ±Ψ¬Ω‰ Ψ§Ω„Ψ­Ψ¬Ψ² Ω…Ψ³Ψ¨Ω‚Ψ§. βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer

Meet our Founder @alietoukhy Graduated from 6th october university faculty of physical therapy class 2007. certified: -ISSA sports nutritionist - @primephysio_uk sports injuries and rehabilitation -KT tapping L2 -EXOS performance specialist -Certified indoor cycling Work history: -10 years medical manger at Hayat Care -10 years doc in ministry in f health -Nutritionist and coach at @thehitfitness_ for 3years -Nutrition and functional training coach at 220 for 1 year -Rehabilitation specialist and coach at Ignite egypt -Online nutrition programmer. He said: Bridging the gap between Physiotherapist and coach In the health and fitness industries, and more specifically in the field of exercise rehabilitation, a large gap still exists between the disciplines of the physiotherapist and the coach. This is predominantly due to a lack of education and communication on both sides, which ultimately impacts upon the client’s rehabilitation and recovery from pain and injury, progression and performance in training and sport, and prevention of injury while training. Too many physiotherapists don’t know enough about exercise programming and technique, and too many trainers don’t know enough about functional anatomy, injury prevention and specific exercise rehabilitation! There is a clear need to bridge the gap between the two professions by educating personal trainers in areas specific and relevant to their clients. I DO BOTH 🀘🏻 βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness

Benefits of eating potatoes and sweet potatoes. . . βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #nutritionist #physiotherapystudent #food #DPTstudent #education #PT #physio #sportsnutrition #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #Eatclean #physiostudent #potato #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #Nutrition

Outdoor Rehabilitation @smouha_club_awesome by Dr/ @abdelrahmanalaa7 βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž– #thephysioguys #physiotherapy #physicaltherapy #Physiostories #doctor #DPTstudent #education #physio #physio #physicaltherapist #physiotherapy #physiotherapyclinic #sportstherapy #npte #physiolife #medicine #sportsphysio #orthopedic #health #fitness #rehab #rehabilitation #sports #acl #football #footballer